Sadíme stromy

Sadíme stromy a robíme svet lepším

Budeme sadiť

V októbri tohto roku budeme spolu s Mestským úradom Kráľovský Chlmec dosádzať v intraviláne mesta stromy. Prevažne lipy, javory, duby a ihličnany. Spolu ich chceme vysadiť 60. Časť financií poskytne mesto a časť sa snažíme získať z darov. Všetky vyzbierané príspevky použijeme výhradne na kúpu stromov.

Do podpory tejto akcie sa môžete zapojiť ako jednotlivec, skupina, firma alebo napríklad aj školská trieda. Jednou z foriem pomoci je zdieľanie tejto správy. Alebo ak sa do sadenia zapojíte ako dobrovoľník. V tom prípade nám napíšte správu.

Udalosť môžete podporiť finančným príspevkom. Vďaka nemu budeme môcť zakúpiť celkový počet stromov, ktoré plánujeme vysadiť.

Finančný dar môžete poukázať cez portál Ľudia ľudom  do 8.októbra 2019

Udalosť sa uskutoční 12.októbra 2019.

Za vašu dôveru, podporu a pomoc vám ďakujeme.

Viac informácii na facebooku