Kto sme

Sme ľudia nadšení pre prírodu. Páči sa nám prostredie miest a vidieka so stromami, kríkmi a zeleňou. Ak ich je niekde menej, radi ich dosadíme spolu s vami, ktorým je táto myšlienka blízka.

Prečo sadíme stromy

Je to jednoduché. Stromy sú krásne a užitočné. Preto ich sadíme. Uvedomujeme si ich význam v širšej súvislosti s preiehajúcim klimatickými zmenami.

Ako sadenie prebieha

Sadenie realizujú jednotlivci - dobrovoľníci alebo skupiny, naríklad kolegovia z firmy v rámci firemnej akcie. Miesto, kde vysádzame stromy určuje majiteľ pozemku. Je ním súkromná osoba, obec či mesto. Financovanie nákupu stromov a podporného materiálu k nim je hradené firmami alebo ľuďmi, ktorí sa do sadenia zapoja a majiteľom pozemku, na ktorom sadíme.

Kedy sadíme

Sadenie prebieha počas vegetačného kľudu na jar alebo na jeseň. Počet vysadených stromov alebo kríkov si zvolí firma. Zvyčajne sú to 1-2 stromy na človeka. Celá výsadba trvá potom približne 2 hodiny.

Stromy a kríky odoberáme od spoľahlivých a overených miestnch dodávateľov. Stromy sú vysoké približne 2,5 metra. Pridávame k nim oporu drevenými kolmi. Kríky, ktoré vysádzame, sú vysoké 0,5 m. Vysadenie stromu môžete podporiť sumou 55 eur a vysadenie kríku sumou 10 eur. Sadenia sa môžete aj osobne zúčastniť.

Poďte s nami sadiť stromy

Poďte s nami sadiť stromy

Zapojte sa do projektu sadenia.  Je to možné viacerými možnosťami. Sadením stromov alebo poskytnutím miesta na výsadbu.  Do sadenia stromov sa zapájajú jednotlivci, skupiny kolegovia z firiem alebo žiaci škôl. Majiteľom pozemku na výsadbu je zvyčajne obec, či mesto alebo súkromná ososba.

Jednotlivec: Ak máte záujem prísť na niektorú z akcií sadenia, napíšte nám - dajte nám o sebe vedieť. Radi vás pozveme na akciu.

Firma: Sadenie stromov a kríkov je výborná príležitosť na firemnnú akciu. Pobyt vonku, príjemná nálada, neformálna činnosť. A k tomu prínos pre všetkých. Sadenie realizujú zamestnanci firiem, ktoré o to prejavia záujem. Firmy si zvolia množstvo ľudí, ktorí sa akcie zúčastnia a počet kríkov alebo stromov, ktoré vysadia. Firma poskytne financie, alebo časť financií na nákup drevín. Ďalšou možnosťou je, že firma poskytne financie a výsadbu realizujú dobrovoľníci zo škôl, alebo iných organizácií.

Majiteľ pozemku: V spolupráci s majiteľom pozemku, ktorým sú väčšinou obce či mestá, vyberieme miesto sadenia, typ a množstvo drevín, ktoré budeme sadiť. Zameriavame sa na výsadbu pôvodných drevín, ktoré sa vyskytujú v danej lokalite. Napríklad lipa, breza, dub a podobne. Po ich vysadení zodpovednosť za ne preberá majiteľ pozemku na obdobie najmenej dvoch rokov. Zabezpečuje polievanie a celkovú starostlivosť o dreviny.

Kontakt

SADÍME STROMY - občianske združenie
Stredná 7, 900 28 Zálesie
IČO: 50915703
TEL.: +421 907 892 617
E-MAIL: sadimestromy@gmail.com

Máte otázku alebo záujem o sadenie stromov? Kontaktujte nás.